Fairtrade Polska

Fairtrade to system certyfikacji, który powstał w 2002 r. i jest obecnie jedną z wiodących marek etycznych na świecie. Są nim oznaczane produkty wyprodukowane z poszanowaniem standardów społecznych i ekologicznych. Wspiera on rolników uprawiających bawełnę w najbiedniejszych regionach naszego globu, zapewniając im dostęp do rynków, prefinansowanie, stabilne ceny i premię, którą mogą spożytkować na projekty i inwestycje wspierające lokalne społeczności. Standardy Fairtrade pomagają rolnikom ograniczać stosowanie chemii rolnej i dostosowywać uprawy do zmieniających się warunków klimatycznych. Ponadto Fairtrade zakazuje stosowania nasion modyfikowanych genetycznie. Pola, na których uprawia się bawełnę Fairtrade w Afryce Zachodniej i Indiach, są zasilane wodą deszczową, dzięki czemu mają niższy ślad wodny w porównaniu z uprawami w innych krajach.

Celem Fairtrade jest także wyeliminowanie niesprawiedliwych warunków pracy w fabrykach przetwarzających bawełnę. W 2016 roku Fairtrade wprowadził nowy standard i program dla produkcji tekstyliów, aby wspierać pracowników na wszystkich etapach łańcucha produkcji tekstyliów i odzieży – od uprawy bawełny po jej odziarnianie, przędzenie, tkanie, dzianie, wykończanie i szycie.

Systemem certyfikacji i oznaczania produktów Fairtrade zarządza organizacja Fairtrade International, która jest stowarzyszeniem i działa na zasadach non profit. Zrzesza ona krajowe organizacje Fairtrade udzielające licencji na używanie znaku Fairtrade, w tym Fairtrade Polska, która zajmuje się rozwojem rynku Fairtrade w naszym kraju i wspiera marketing produktów z tym znakiem. Kontrolą oraz przeprowadzaniem audytów zajmuje się niezależna firma audytorska FLOCERT. System certyfikacji Fairtrade spełnia wysokie międzynarodowe normy jakości zgodnie z ISO 17065, co jest regularnie potwierdzane przez niemiecką jednostkę akredytującą DAkkS.

Firmy działające na rynku tekstyliów i odzieży mają kilka możliwości uzyskania certyfikatu Fairtrade:

Znak certyfikacyjny FAIRTRADE dla bawełny powstał z myślą o firmach i klientach, którzy chcą mieć pewność, że 100% bawełny w danym produkcie ma certyfikat Fairtrade. Znak ten zapewnia fizyczną identyfikowalność bawełny w danym produkcie, co oznacza, że można prześledzić drogę bawełny w dół całego łańcucha dostaw, aż do jej producentów.

W modelu FSI (ang. Fairtrade Sourced Ingredient – Składnik pochodzenia Fairtrade) firmy decydują się na zamówienie uzgodnionej ilości bawełny na warunkach Fairtrade, adekwatnie do swoich celów i potrzeb. Firmy mogą sprzedawać i kupować bawełnę Fairtrade bez fizycznej identyfikowalności, na zasadach bilansu masy, z minimalnym progiem udziału bawełny Fairtrade w całej bawełnie pozyskiwanej przez firmę w danym roku. Identyfikowalność pośrednia (bilans masy) jest weryfikowana za pomocą systemu internetowego Fairtrace i pozwala firmom na elastyczność i skalowalność.

Standard Fairtrade dla produkcji tekstyliów został stworzony dla firm zatrudniających pracowników w łańcuchach dostaw bawełny z certyfikatem Fairtrade i innych odpowiedzialnie pozyskiwanych włókien. Jego celem jest poprawa warunków pracy, wynagrodzeń oraz praw pracowników w całym łańcuchu dostaw przemysłu tekstylnego.

Wszystkie firmy zainteresowane certyfikacją Fairtrade dla bawełny i produkcji tekstyliów zachęcamy do kontaktu z Fairtrade Polska. Fairtrade Polska wspiera firmy w zakresie pozyskiwania surowców zgodnych ze standardami Fairtrade, pomaga uzyskać certyfikat i licencję na użycie znaku Fairtrade oraz wspiera firmy w promocji ich produktów w kraju i zagranicą.

Fairtrade Polska
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków, Polska
E-mail: cotton@fairtrade.org.pl
Tel.: +48 607 888 082
www.fairtrade.org.pl

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją Fairtrade Polska na temat bawełny i tekstyliów Fairtrade.

Broszura przeznaczona dla firm tekstylnych i odzieżowych, projektantów, nauczycieli, studentów i absolwentów szkół tekstylno-odzieżowych i projektowania ubioru. Pokazuje, dlaczego warto przestawić się na bawełnę Fairtrade, jaki wpływ ma certyfikacja na rolników i pracowników w krajach rozwijających i jak przejść proces certyfikacji. Przedstawia również pozytywne przykłady firm, które już to zrobiły.

BroszuraRok wydania: 2018

© Copyright - Izba bawełny