EUROCOTON: Walne Zgromadzenie / Debata

W dniach 18 – 19 czerwca 2015 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie Członków EUROCOTON. Zwyczajowo posiedzeniu towarzyszyła Debata Otwarta, podczas której zaprezentowano sytuację na europejskim rynku przędz oraz najistotniejsze zagadnienia unijnego handlu i przemysłu włókienniczego. W spotkaniach wziął udział przedstawiciel IB.

Podczas Debaty przedstawiono poniższe zagadnienia:

  • Szanse dla unijnych tekstyliów i odzieży w ramach umów CETA UE-Canada i TTIP UE-USA  –  pan Ignacio Bercero (DG Trade E, chief negotiator  TTIP);
  •  negocjacje FTA UE – Wietnam  – Frauke Sommer (Policy Coordinator DG Trade 2);
  •  Market Economy Status  dla Chin i Wietnamu?  – Ines van Lierde (Sekretarz Generalny Euroalliages, Chair of Bussiness Europe TPI Task Force, Chair of EU Sectors’Alliance on TDI) z komentarzem Gerharda Hannes Welge (Hearing Officer for Trade proceedings EC-WTO Chairman of Technical Group on AD, Geneva);
  •  rewizja reguł pochodzenia PanEuroMed dla sektora tekstylno – odzieżowego – Peter Kovacs (Head of Unit TAXUD B3 )

W toku burzliwej dyskusji przedstawiciele przemysłu ostro skrytykowali politykę unijną – zwracając uwagę, że promuje ona interesy eksporterów i importerów kosztem sektora przetwórczego.

 

Podczas wieczornej Gali pan Sławomir Tokarski,  Dyrektor Dyrektoriatu ds. Innowacji i Zaawansowanego Przetwórstwa, DG Grow przedstawił działania Komisji na rzecz re-industrializacji oraz promocji europejskich interesów.

© Copyright - Izba bawełny