Eurocoton-Debata-Kraków

KONFERENCJA – DEBATA  Eurocoton / Izba Bawełny w Gdyni

  1. wpływu światowej i europejskiej polityki ekonomicznej i handlowej na konkurencyjność przemysłu tekstylno-odzieżowego

5 czerwca 2008r., Kraków

 

W dniu 5 czerwca w Krakowie  – bezpośrednio po zakończeniu dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni odbyła się otwarta konferencja – debata poświęcona sytuacji i perspektywom przemysłu włókienniczego. Organizatorami Debaty były: Izba Bawełny w Gdyni oraz Europejski Komitet ds. Przemysłu Bawełniarskiego i Pokrewnych Przemysłów Tekstylnych Eurocoton.

 

Eurocoton_DEBATA_PROGRAM.doc – Pobierz plik]

 

 

*

W pierwszej części Konferencji Terry Townsend, Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny z siedzibą w Waszyngtonie zapoznał zebranych z sytuacją na światowych rynkach bawełny, prognozami popytu i podaży oraz przewidywaną strukturą obrotów tym surowcem w najbliższych sezonach.

 

 Eurocoton_presentationTownsend.pps – Pobierz plik

 

 

Druga część konferencji – zorganizowana w formie Panelu – podjęła tematykę wpływu światowej i unijnej polityki ekonomicznej i handlowej na konkurencyjność polskiego i europejskiego przemysłu tekstylno-odzieżowego. W toku Panelu rozgorzała gorąca dyskusja – tematem, który wywołał największe emocje była proimportowa i destrukcyjna dla producentów polityka Komisji Europejskiej.

Harald Wenig – dyrektor DG Trade G ds Dostępu do Rynków i Przemysłu (uprzednio pełniący funkcję dyrektora DG Trade H ds. Ochrony Handlu), jako oficjalny przedstawiciel Komisji, znakomicie znający politykę pełnego otwarcia rynku europejskiego prowadzoną przez Komisarza ds Handlu Petera Mandelsona, musiał on zmierzyć się z bardzo negatywnymi opiniami i zarzutami pozostałych uczestników spotkania. Obecni na sali przedstawiciele przemysłu oraz organizacji reprezentujących branżę tekstylno-odzieżową zwracali uwagę, że propagowana przez DG Trade  polityka handlowa niszczy europejski przemysł. „Przemysł tekstylno-odzieżowy stał się kozłem ofiarnym dla europejskich graczy walczących o dostęp do chińskiego sektora bankowego, finansowego i inwestycyjnego” – mówiono

Pan Cass Johnson – reprezentant amerykańskiej Narodowej Rady Organizacji Tekstylnych (NCTO – National Council of Textle Organizations) również przestrzegał przed kosztami ekonomicznymi i społecznymi chińskiej ekspansji na rynki krajów rozwiniętych, apelując o stały monitoring sytuacji i inicjowanie postępowań ochronnych. Oprócz postępowań antydumpingowych i nakładania ceł wyrównawczych, szczególną wagę przedstawiciel amerykańskich kół branżowych zwracał na – niewykorzystywaną w stopniu dostatecznym – możliwość składania skarg do WTO. Zgodnie z regułami WTO subsydia są zaskarżalne, o ile wywołują negatywny wpływ – należy wskazać np. utratę udziału w rynku, spadek cen – tak globalnych jak na konkretnym rynku.

Eurocoton_presentation_C_Johnson.pps – Pobierz plik

 

W roku 2007 National Council of Textle Organizations zidentyfikowała 63 subsydia stosowane na rynku chińskim, mające zastosowanie m.in. w sektorze tekstylno-odzieżowym i zwróciła się do Stałego Przedstawicielstwa USA przy WTO (USTR) o sprawdzenie legalności ich stosowania. Wg raportu USTR – nie mniej niż 20 z nich okazało się być niezgodne z prawodawstwem WTO. USTR kontynuuje postępowanie badawcze – co powinno finalnie doprowadzić do formalnej sprawy przeciwko Chinom na forum WTO.

Szczegóły tych działań i zaangażowanie strony amerykańskiej w negocjacje między Światową Organizacją Handlu (WTO) i Chinami w sprawach dotyczących przestrzegania przez Chiny zobowiązań wynikających z ich członkostwa w WTO przedstawił zgromadzonym Scott Quesenberry, amerykański Negocjator ds. Tekstyliów umocowany przy Biurze Przedstawiciela USA przy WTO.

 

 

Reprezentant Ministerstwa Gospodarki – pan Maciej Sochal (Departament Polityki Handlowej) – przedstawił działania Polski w ramach unijnej polityki handlowej w tematyce importu tekstylno-odzieżowego. Odnotowując rosnący z roku na rok import odzieży i tekstyliów do Polski oraz sukcesywnie wzrastający udział Chin w ogólnym wolumenie importu (z poziomu ca 14% w roku 2006, przez 17,5% w 2007 do ponad 20% w pierwszych trzech miesiącach roku 2008) przedstawiciel Ministerstwa podkreślił działania rządu wspierające konkurencyjność polskiego przemysłu włókienniczego – prowadzone zarówno na forum krajowym, jak unijnym.

Eurocoton_presentation_Sochal.pps – Pobierz plik

 

Pan Artur Gacek, członek Zarządu Izby Bawełny oraz znaczący polski producent tkanin POLONTEX S.A.), podkreślał fakt, że obecne warunki rynkowe uniemożliwiają europejskim producentom uczciwe konkurowanie z produkcją chińską. Producenci unijni działają w warunkach przestrzegania norm środowiskowych, kontroli emisji zanieczyszczeń i racjonalnej gospodarki odpadami, przestrzegają prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i wielu innych norm i przepisów regulujących działalność gospodarczą w Europie. Tymczasem producenci chińscy produkują w warunkach znacznej dowolności gospodarowania, nie stosują się do prawa pracy, norm emisji zanieczyszczeń, ekonomicznej gospodarki energetycznej, bowiem egzekwowanie tych przepisów w gospodarce chińskiej praktycznie nie istnieje. Problem ochrony środowiska pojawia się tam w praktyce jedynie w przypadku zarejestrowania przez światowe media katastrof ekologicznych spowodowanych przez nie przestrzegające jakichkolwiek norm zakłady przemysłowe.

W ostatnim okresie ogromnego znaczenia nabiera również kwestia kosztów energii, która w Chinach jest regulowana przez władze państwowe – i nie oddziałuje realnie na koszty produkcji. „Nie mówmy o  uczciwej konkurencji, bo w takich warunkach jej po prostu nie ma” – mówił pan Gacek.

Również Ertekin ASHABOGLU, wiceprezydent Eurocoton oraz członek zarządu Tureckiego Zrzeszenia Pracodawców Przemysłu Tekstylnego (Member of the Board, Turkish Textile Employers Association), w niezwykle emocjonalnym wystąpieniu zarzucił Komisji Europejskiej, że – o ile wobec producentów i eksporterów tureckich stosowała bardzo surowe restrykcje przy jakichkolwiek śladach dowodów na praktyki dumpingowe – to jej polityka wobec Chin jest diametralnie różna. „Turcja poniosła ogromne koszty, aby dostosować się do wymagań unijnych i co nas w zamian spotyka?” – pytał pan Ashaboglu – „Widzimy rynek europejski zalewany produkcją chińską i jakikolwiek brak reakcji organów Komisji na jawne wręcz łamanie reguł uczciwego handlu przez chińskich dostawców i międzynarodowe koncerny handlowe”.

W dyskusji, która rozgorzała pomiędzy przedstawicielami przemysłu a reprezentantem Komisji, panem Wenigiem, zwrócono też uwagę, że unijna polityka sukcesywnie niszczy poszczególne gałęzie przemysłu. Co za tym idzie – radykalnie zmniejsza się możliwość korzystania z ostatnich, jakie pozostały branżom, narzędzi ochrony. Jeżeli producenci europejscy zostaną zniszczeni – nie będzie już możliwości inicjowania postępowań antydumpingowych, bo nie będzie już poszkodowanych – znikną z rynku, a razem z nimi miejsca pracy.

Ostre komentarze na temat bezczynności Komisji Europejskiej wobec coraz trudniejszej sytuacji europejskich producentów formułowali także inni obecni na sali przedstawiciele organizacji branżowych.

Na Konferencję przygotowana została także – na specjalną prośbę przedstawicieli przemysłu polskiego – prezentacja pana Mariusza Jana Radło, profesora Szkoly Głównej Handlowej w Warszawie oraz współzałożyciela SEENDICATE (Syndykatu Ekspertów Ekonomicznych) na temat: „Offshoring i outsourcing procesów biznesowych. Szanse dla polskich przedsiębiorstw” .

Eurocoton_prezentation_Radlo.pps – Pobierz plik

 

 

* * *

W dniu następnym, 6 czerwca 2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiego Komitetu ds. Przemysłu Bawełniarskiego i Pokrewnych Przemysłów Włókienniczych EUROCOTON w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele polskiego sektora włókienniczego – członkowie Zarządu Izby Bawełny w Gdyni: Marek Dominiak – prezes Izby Bawelny (TEXIM Sp. Jawna M.Dominiak, Łódź), Alois Schönberger – wiceprezes IB (POLCOTTON Sp.z  o.o., Warszawa), Artur Gacek (POLONTEX SA., Częstochowa) oraz Zbigniew Roskwitalski – dyrektor Izby Bawełny.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele narodowych organizacji branżowych z Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Polski, i Turcji omawiali dalsze działania organizacji na rzecz europejskiego sektora przędzalniczo-tkackiego oraz prognozy rozwoju sytuacji europejskiego przemysłu w świetle polityki Komisji Europejskiej, kierunków negocjacji NAMA-WTO oraz globalnych trendów rozwojowych.

© Copyright - Izba bawełny