UE: KONSUMENCKI PAKIET BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I OZNAKOWANIE „MADE IN” – PRZYJĘTE!

W dniu 15 kwietnia br., Parlament Europejski na Sesji Plenarnej w Strasbourgu  – 485 głosami za, 130 przeciw – przyjął wniosek legislacyjny w sprawie Konsumenckiego Pakietu Bezpieczeństwa Produktu (Consumer Product Safety Package) łącznie z obowiązkiem oznakowania kraju produkcji („Made In”).

Wszystkie poprawki zgłoszone przez przeciwników nowych regulacji odrzucone zostały 419 głosami.

Tę niewątpliwie korzystną dla konsumentów decyzję Parlamentu Europejskiego musi potwierdzić i wprowadzić w życie (miejmy nadzieję, że jak najszybciej) Komisja Europejska.

 

Dotychczas obowiązujące, niespójne przepisy umożliwiają wprowadzanie na unijny rynek produktów (w tym tekstyliów i odzieży) nie spełniających podstawowych wymogów pozwalających na ich bezpieczne użytkowanie przez europejskich konsumentów. Również oznaczenie kraju pochodzenia („Made In”)  nie jest obowiązkowe i zależy od dobrej woli importera/producenta. Mnóstwo przykładów z rynku europejskiego wykazało, że niskiej jakości produkty, które okazały się niebezpieczne w użytkowaniu, zawierały toksyczne związki chemiczne i zagrażały zdrowiu konsumentów  – w większości nie posiadały oznaczenia „Made In”.

 

Przez wiele lat, koalicja składająca się między innymi z europejskich producentów, europejskich organizacji branżowych i konsumenckich prowadziła intensywne działania na rzecz wprowadzenia nowego prawa, które zahamowało by wprowadzanie na obszar UE niskiej jakości produktów zagrażających życiu i zdrowiu konsumentów i łamiących zasady uczciwej konkurencji. Izba Bawełny w Gdyni brała czynny udział w tych pracach – współpracując z polskimi Europarlamentarzystami, Ministerstwem Gospodarki oraz europejskimi organizacjami branży tekstylnej (Eurocoton) argumentując potrzebę zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa wyrobów tekstylno-odzieżowych i zasad ich oznakowania.

© Copyright - Izba bawełny