EU-CHINY: INFORMACJE O STANDARDACH I NORMACH

Uruchomiona została Platforma (w formie strony internetowej), zawierająca pełne informacje o unijnych i chińskich normach i standardach. Platforma prowadzona jest w języku angielskim i chińskim, a dostęp do niej jest bezpłatny.  Tak więc, firmy europejskie mają obecnie darmowy dostęp do pełnej informacji o państwowych i przemysłowych normach chińskich przetłumaczonych na język angielski. W sieci internetowej Platforma widnieje pod adresem: www.eu-china-standards.eu  Niestety, normy i standardy z zakresu sektora tekstylno-odzieżowego nie zostały implementowane do Platformy. Obecnie, Platforma uwzględnia normy z sektorów: ochrona środowiska, urządzenia medyczne, maszyny i urządzenia elektryczne. Spotkanie Komitetu Wykonawczego Platformy, na którym dyskutowana będzie przyszłość, w tym, rozwój tematyczny Platformy, odbędzie się 4 listopada w Pekinie. Europejskie organizacje branżowe, w tym Euratex zachęcają firmy europejskie mające swe przedstawicielstwa w Chinach do udziału w tym spotkaniu i postulowaniu, aby informacje o normach i standardach z sektora tekstylno- odzieżowego dołączone zostały do Platformy. Informacje o spotkaniu w Pekinie i zaproszenia dostępne są na www.sustainableda.org

© Copyright - Izba bawełny