Ekwador: restrykcje na import – konsultacje WTO

EKWADOR wdrożył restrykcyjne środki ograniczające import w związku z deficytem bilansu płatniczego kraju. Środki te dotyczą również sektora tekstylno-odzieżowego, obejmując m.in. cła
ad valorem, kontyngenty i cła specjalne. Wdrożone restrykcje importowe dotyczą 18% eksportu europejskiego sektora tekstylno-odzieżowego na rynek ekwadorski.

Zgodnie z procedurą środki te zostały notyfikowane do Światowej Organizacji Handlu (WTO), który wszczął postępowanie wyjaśniające w wyniku spotkania WTO Committee on Balance of Payments Restrictions z przedstawicielami Ekwadoru zezwolono Ekwadorowi na utrzymanie wprowadzonych środków pod następującymi warunkami:

–   Ekwador zastąpi – najpóźniej do 1 września 2009 – restrykcje ilościowe środkami bazującymi na cenie

(price-based measures). Warto zaznaczyć, że ograniczenia ilościowe  odnosiły się również do produktów

tekstylnych, takich jak dywany.

–   Ekwador został zobligowany do zmiany poziomu i zakresu tych restrykcji, jak tylko bilans płatniczy się

poprawi.

–   Wszystkie restrykcje wdrożone obecnie na podstawie deficytu bilansu płatniczego  muszą być

zlikwidowane do 22 stycznia 2010.

Źródło: materiały EURATEX

© Copyright - Izba bawełny