DOTACJA DLA IZBY BAWEŁNY W GDYNI

Izba Bawełny w Gdyni przystąpiła do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w ramach projektu. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. Wsparcie polega na częściowym pokryciu kosztów składek członkowskich w formie dotacji. Izba znalazła się w gronie organizacji zrzeszających przedsiębiorców, którym przedmiotowa dotacja została przyznana.
Dzięki takiemu dofinansowaniu przedstawiciele Izby będą mogli jeszcze aktywniej uczestniczyć w spotkaniach międzynarodowych oraz europejskich organizacji branżowych będących forum kształtowania opinii i stanowisk dotyczących sektora, które potem są prezentowane administracji unijnej i krajowej.

© Copyright - Izba bawełny