DNFI – Konkurs

W nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 9 września 2022 r. można nadsyłać nominacje w ramach Konkursu DNFI Innovation Award 2022, organizowanego przez Inicjatywę Odkryj Włókna Naturalne – (DNFI – Discover Natural Fibres Initiative).
 
Kandydaci powinni nadsyłać swoje aplikacje na Formularzu Zgłoszeniowym – dostępnym na stronie internetowej organizatorów, tj. www.dnfi.org/dnfi-award – na adres mailowy: Secretariat@DNFI.org.
 
Nagrody będą przyznawane w kategoriach: innowacyjne produkty/komponenty lub zastosowania, innowacyjne technologie/procedury; badania i nauka.
Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie są:

  • wybitna/wyróżniająca się praca naukowa i możliwość zastosowania jej wyników w praktyce (studium wykonalności);
  • stopień, w jakim innowacyjny produkt lub proces został wdrożony;
  • poziom ulepszenia/udoskonalenia i efektywności innowacji w stosunku do istniejących produktów lub procesów, potencjał na otwarcie nowych rynków zbytu lub sektorów dla produktów wykonanych z włókien naturalnych

 
Podkomitet złożony z członków DNFI wybierze zwycięzcę Konkursu, a jego decyzja będzie ostateczna i nie będzie prawa do odwołania się od niej.

© Copyright - Izba bawełny