NAGRODA DNFI: Innovation in Natural Fibres Award 2017

Inicjatywa Discover Natural Fibre (DNFI) została utworzona w styczniu 2010 r. jako efekt Międzynarodowego Roku Naturalnych Włókien 2009, który został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem DNFI jest wspieranie interesów wszystkich gałęziach przemysłu włókien naturalnych oraz zachęcanie do większego wykorzystanie włókien naturalnych w gospodarce światowej.

DNFI jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób i organizacji zainteresowanych we wspieraniu włókien naturalnych poprzez współpracę, konsultacje i edukację. Organizacja (www.dnfi.org) działa na rzecz zwiększania zainteresowania włóknami naturalnymi, służąc jako platforma wymiany informacji, dostarczając statystyki dotyczące produkcji i wykorzystania włókien, a także pracując nad podniesieniem świadomości o korzyściach płynących ze stosowania włókien naturalnych dla przemysłu, światowej gospodarki, środowiska naturalnego i konsumentów.

Kandydaci do nagrody DNFI Innovation Award są proszeni o przesłanie odpowiedniego
Formularza zgłoszeniowego do DNFI, e-mail: Secretariat@DNFI.org
Formularz dostępny na www.dnfi.org

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
– innowacyjne produkty / komponenty lub aplikacje,
– innowacyjne procesy / procedury,
– badania naukowe.

Terminy: data zakończenia przyjmowania zgłoszeń to 28 lipca 2017 r., zakwalifikowani kandydaci otrzymają potwierdzenia do 1 września 2017 r., głosowanie na całym świecie odbędzie się w okresie września 2017 r., a lista zwycięzców opublikowana 6 października 2017 r. podczas Sesji Plenarnej ICAC.

© Copyright - Izba bawełny