Delegacja Izby w China Cotton Association

W dniu 30 października 2012 r. w siedzibie China Cotton Association (CCA) w Pekinie wizytę złożyła oficjalna delegacja Izby Bawełny w Gdyni spotkając się z Sekretarzem Generalnym CCA Madame Gao Fang.

 

Delegacji polskiej przewodniczył Radca-Minister Bolesław Kościukiewicz – kierownik Działu Ekonomicznego Ambasady RP w Pekinie. Ze strony Izby Bawełny w Gdyni udział w spotkaniu  wziął Prezes IB – dr inż. Ignacy Józkowicz oraz Artur Gacek – członek Zarządu IB, Prezes firmy Polontex S.A. w Częstochowie.

h.218698.550x400

 

W trakcie spotkania poruszono m.in.  kwestie dotyczące:

  • działań podejmowanych przez CCA w celu podniesienia rozpoznawalności bawełny na rynku konsumenckim i tworzenia jej pozytywnego wizerunku,
  • oceny jakości bawełny na rynku chińskim oraz badań bawełny za pomocą HVI,
  • polityki cenowej Chin w zakresie bawełny i działań mających na celu zwiększenie konsumpcji bawełny na rynku chińskim,
  • przewidywań co do trendów produkcji bawełny w Chinach w okresie najbliższych 5 lat.

 

Korzystając z okazji Izba Bawełny przybliżyła zakres swoich działań i osiągnięć,  w tym zwróciła szczególną uwagę na organizowane od 50 lat profesjonalne Kursy Klasyfikacji Bawełny, których absolwenci pracują w renomowanych firmach handlowych, kontrolnych i agencjach rządowych odpowiedzialnych za produkcję i handel bawełną w 28 krajach świata. Przedstawiciele IB podkreślili jednocześnie, że CCA i IB jako członkowie CICCA mają wspólne cele i zadania – a głównym pozostaje promowanie zasady świętości umów i dobrych praktyk handlowych.

 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a  Madame Gao Fang wstępnie przyjęła zaproszenie delegacji polskiej do złożenia wizyty w  Izbie Bawełny w Gdyni.

© Copyright - Izba bawełny