Co to jest LCA (Life Cycle Assesment)?

Life Cycle Assesment (Ocena Cyklu Życia) jest systematycznym szacowaniem potencjalnego wpływu na środowisko i możliwości utylizacji produktu, począwszy od etapu surowca, a kończąc na końcowym etapie istnienia produktu. Fundamentalnym składnikiem LCA jest LCI. LCI jest określeniem nakładów energii i materiałów oraz danych odnoszących się  do  uwalniania do środowiska emisji związanych ze stworzeniem i używaniem produktu. Głównym celem tego projektu było sporządzenie  solidnej i aktualnej bazy danych z myślą o globalnej produkcji włókna bawełnianego i tekstyliów.

Cotton Incorporated, firma zajmująca się  badaniem i promocją bawełny zakończyła trwający 2 lata projekt zbierania danych i ich oceny, który  stworzył uaktualniony i dokładny obraz wpływu bawełny na środowisko. Badania udowodniają swoją skuteczność w zapewnieniu dokładniejszej oceny wpływu bawełny ma środowisko  zarówno w zakresie  produkcji rolnej, jak  i w całym procesie tekstylnym.

Dane na temat produkcji rolnej z LCI  zostały włączone do opracowania przygotowanego przez Field to Market, The Keystone Alliance for Sustainable Agriculture (inicjatywa, która łączy producentów, agrobiznesmenów , firmy produkujące żywność i  organizacje związane z ochroną środowiska  dążące do osiągnięcia zrównoważonych wyników w rolnictwie).

W szczególny sposób, opracowanie podkreśla, że poprawiły się wszystkie parametry dotyczące zużycia zasobów, w tym zmniejszył się: obszar potrzebny do wyprodukowania funta bawełny (o 30%), erozja gleby (o 68%),  ilość wody w systemach nawadniania (o 75%), zużycie energii (o 36%)   i emisja gazów cieplarnianych (o 30%).

© Copyright - Izba bawełny