Chiny 2008: wdrożenie systemu podwójnej kontroli

9 października br Komitet ds Tekstyliów UE zaakceptował projekt wynegocjowanej z rządem chińskim propozycji KE w sprawie wprowadzenia systemu podwójnego monitoringu importu na rynek unijny następujących kategorii tekstylno-odzieżowych:: 4 (podkoszulki); 5 (pulowery); 6 (spodnie); 7 (spódnice); 20 (wyroby pościelowe) 26 (sukienki); 31 (biustonosze) i 115 (len). Wymienione kategorie stanowią 8 z 10 grup wyrobów objętych ograniczeniami  importowymi obowiązującymi do 31 grudnia 2007 roku na bazie bilateralnej umowy UE-Chiny podpisanej w czerwcu 2005 roku (MOU 2005). Ten system monitoringu pozwoli na uzyskanie wiarygodnego obrazu obrotów i przewidywanych wzorców przepływów towarowych.

Kraje członkowskie znaczącą większością głosów zaakceptowały projekt. Regulacja zostanie ogłoszona w najbliższych dniach  i obowiązywać będzie do końca roku 2008.

Ponieważ Komisja Europejska była przeciwna żądaniom części krajów członkowskich, które sugerowały przedłużenie okresu dotychczasowej umowy bilateralnej i obowiązywania kontyngentów na cały rok 2008 – w świetle likwidacji kontyngentów  obecna propozycja oferuje przynajmniej możliwość ścisłego monitoringu przepływów handlowych z Chin we wskazanych kategoriach towarowych, stwarzając zarazem możliwość szybkiego reagowania na ewentualne szkody, aby uniknąć powtórki z wydarzeń 2005 roku.

Trochę historii:

W następstwie ostatniego etapu globalnej liberalizacji w styczniu 2005 roku, eksport tekstyliów i odzieży z Chin do Europy gwałtownie wzrósł, przy jednoczesnym znaczącym spadku cen jednostkowych wyrobów. Spowodowało to znaczące straty wielu europejskich producentów i uniemożliwiło im adaptację do nowych wzorców konkurencyjności. W wyniku ostrych protestów sektora Unia i Chiny wynegocjowały tzw. Memorandum of Understanding, które ograniczyło import z Chin określonych kategorii wyrobów tekstylno-odzieżowych, ustalając poziom i dopuszczalne przyrosty kontyngentów do końca 2007 roku.

© Copyright - Izba bawełny