Chińskie oszustwa

Ron Wyden Przewodniczący Podkomisji ds. Handlu w Senackiej Komisji Finansów ujawnił, że jego współpracownicy zdobyli dowody na to, że chińskie firmy dopuszczają się oszustw celnych w celu uniknięcia płacenia ceł antydumpingowych i wyrównawczych.

 

Chińskie firmy nie tylko dopuszczają się oszustw celnych i pozbawiają Ministerstwo Skarbu dochodu, ale również nie obawiają się bycia złapanym na gorącym uczynku – stwierdził senator.  Przedstawił on regulację  (S3725) dotyczącą  Ochrony Systemu Celnego i Granic  USA w celu ustanowienia spójnych procedur umożliwiających priorytetowe potraktowanie zarzutów o unikanie zaleceń importowych wymaganych przez USA.

 

Pracownicy Podkomisji  przeprowadzili eksperyment, żeby stwierdzić na ile łatwo byłoby znaleźć dostawcę chińskiego gotowego popełnić oszustwo celne w celu uniknięcia płacenia ceł anty-dumpingowych i wyrównawczych. Pracownicy biura użyli konta gmail, żeby móc udawać fikcyjną amerykańską firmę zainteresowana importem chińskich produktów bez płacenia ceł wymaganych przez amerykańskie prawo.

 

Po dwóch tygodniach, pracownicy mieli e-maile z 10 różnych chińskich firm przejawiających zainteresowanie dopuszczeniem się oszustwa. Firmy te wytwarzały produkty bieżąco podlegające cłom antydumpingowym i wyrównawczym – obejmując wyroby z zakresu od stalowych gwoździ po piły o diamentowych ostrzach. Producenci proponowali różne metody unikania płacenia amerykańskich ceł począwszy od zmiany dokumentów kraju pochodzenia towaru, poprzez zmianę trasy dostawy towarów poprzez kraje trzecie, aż po – przynajmniej w jednym przypadku – obniżenie wartości produktów w celu obniżenia kosztów należnych opłat celnych.

 

Pracownicy znaleźli również dziesiątki innych chińskich firm ogłaszających w jęz. angielskim i  oferujących usługi polegające unikaniu płacenia wymaganych ceł antydumpingowych i wyrównawczych.

Washington Trade Daily 

© Copyright - Izba bawełny