Chiński REACH: szybciej niż sądzono?

21 maja 2009 chińskie Ministerstwo Ochrony Środowiska wszczęło zamknięte konsultacje międzyministerialne dotyczące uzupełnienia przepisów dotyczących Środków Środowiskowej Kontroli Nowych Substancji Chemicznych. Proponowane rozwiązania zawierają postanowienia, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na firmy zagraniczne działające na rynku chińskim.

Najbardziej znaczące zmiany to między innymi:

–  Koncepcja zarządzania ryzykiem dla nowych chemikaliów w chińskim systemie kontroli chemicznej, tj.

ryzyko i zagrożenie.

–  Chemikalia będą klasyfikowane w trzech kategoriach, tj. chemikalia ogólne (general), chemikalia

niebezpieczne i chemikalia stanowiące zagrożenie dla środowiska.

–  Podstawy systemu notyfikacji i rejestracji dla nowych chemikaliów pozostają nie zmienione. Jednakże,

szczegółowa  ‘ogólna notyfikacja’ będzie wymagana dla nowych chemikaliów w zależności od ilości (n.p. 1

tona, 10 ton, 100 ton, 1,000 ton) chemikaliów importowanych, bądź produkowanych. Zasadą będzie

‘większa ilość, więcej wymaganych informacji’.

–  Uproszczona notyfikacja będzie możliwa dla nowych chemikaliów importowanych lub produkowanych w

ilościach nie przekraczających 1 tony rocznie. Odrębne przepisy będą regulować wymagania odnośnie

nowych substancji chemicznych produkowanych lub importowanych w ilościach poniżej 0,1 tony rocznie.

–  Notyfikacja nowych chemikaliów może byc dokonana jedynie przez zarejestrowany podmiot chinski.

–  ‘Wspólna notyfikacja’ jest również możliwa w ramach koncepcji „Łatwej Notyfikacji”.

–  Producent albo importer rejestrujący substancję chemiczną niebezpieczna lub stanowiącą zagrożenie dla

środowiska  musi przygotować I dostarczyć raport rocznej produkcji (lub importu) oraz plan rocznej

produkcji (lub importu) do Chemicznego Centrum Rejestracji.

 

Potencjalnie najbardziej problematycznymi dla zagranicznych producentów / eksporterów są kwestie:

–     do rejestracji akceptowane będą tylko dane ekotoksykologiczne uzyskane w Chinach;

–     trudno będzie zachować równowagę między wymogiem dokonywania rejestracji tylko przez podmiot

chiński, a ochroną informacji biznesowej.

Źródło: EURATEX

© Copyright - Izba bawełny