Brazylia – podwyżki stawek celnych

Pomimo wielomiesięcznych nacisków ze strony Komisji Europejskiej, starającej się uniknąć ruchów ceł zapowiadanych przez rząd brazylijski, Rada Wspólnego Rynku Mercosur (Mercosur CCM) ostatecznie zatwierdziła z końcem września br wzrost stawek celnych na import szeregu wyrobów: tekstylnych (rozdziały HS 50,51 53, 54, 55, 56, 60), odzieżowych (rozdz. 61 i 62), dywanów i innych (rozdziały 57 i 63) oraz obuwia.

Postanowienia te zostaną przekształcone w odpowiednie ustawodawstwo poszczególnych krajów najpóźniej do końca listopada 2007 – z poniższymi zastrzeżeniami:

  1. a)     Rada Wspólnego Rynku (CCM) powinna przeanalizować przepływy handlowe, ocenić oddziaływanie  

         nałożonych środków i zaprezentować wyniki na ostatnim spotkaniu CCM w 2010 roku w celu bądź 

         potwierdzenia, bądź wycofania się z tych ustaleń.

  1. a)     Paragwaj i Urugwaj mają prawo utrzymać swoje taryfy celne na dotychczasowym poziomie 

        (odpowiednio 16% i 18%) do momentu, kiedy analiza przepływów handlowych zostanie opublikowana. W 

         międzyczasie – do końca roku 2007 – kraje te powinny zaproponować środki umożliwiające kontrolę   

         przepływów handlowych wyrobami odzieżowymi.

Decyzja powyższa jest w sposób oczywisty brazylijską próbą ograniczenia importu z Chin – jako uzupełnienie obowiązującego w handlu między Brazylią a Chinami do  końca 2008 roku systemu kontyngentów.

© Copyright - Izba bawełny