Benoit Hacot – Prezydent Eurocoton

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO WYBRALI BENOIT HACOTA

 NOWYM PREZYDENTEM EUROCOTON

 

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia EUROCOTON w dniach 5 i 6 czerwca 2008r., w obecności licznie zgromadzonych uczestników – w tym wielu ważnych mówców, jak Fritz-Harald Wenig, Dyrektor w DG Trade, EU, Scott Quesenberry, Specjalny Negocjator ds. Tekstyliów w Biurze Przedstawiciela USA przy WTO (USTR),  Cass Johnson, Prezydent amerykańskiej National Council of Textile Organizations (NCTO), oraz Auggie Tantillo, Dyrektor Generalny American Manufacturing Trade Action Coalition (AMTAC), czy Terry Townsend, Dyrektor Wykonawczy International Cotton Advisory Committee – Benoît Hacot został jednogłośnie wybrany na stanowisko Prezydenta EUROCOTON na następną 2-letnią kadencję. Benoit Hacot jest członkiem Zarządu Unii Przemysłów Tekstylnych(UIT) w Paryżu – organizacji reprezentującej francuski przemysł włókienniczy, bawełniarski i pokrewny – oraz jest dyrektorem ds. sprzedaży w firmie Hacot – Colombier.

 

Podczas kadencji nowego Prezydenta Eurocoton będzie kontynuował działania w takich priorytetowych obszarach jak:

  •  Import tekstyliow i odzieży z Chin 

Specjalna klauzula ochronna WTO dotycząca tekstyliów i odzieży z Chin wygasa z końcem 2008 roku. Eurocoton podejmie wszelkie działania, aby system podwójnego monitoringu importu z Chin wyrobów tekstylno-odzieżowych uważanych przez przemysł bawełniarski za najbardziej wrażliwe  został odnowiony na rok 2009 i dalej.

  •  Utrzymanie wiarygodnych, efektywnych i przewidywalnych instrumentów ochrony
    handlu

Eurocoton wielokrotnie angażował się w postępowania antydumpingowe i antysubsydyjne. Łącząc siły z innymi sektorami przemysłu europejskiego obronił to narzędzie przed próbą zminimalizowania jego skuteczności podjętą przez Komisarza ds Handlu Petera Mandelsona. Przy poparciu Parlamentu Europejskiego Eurocoton będzie kontynuował pracę na rzecz utrzymania efektywności systemu ochrony rynku.

  •  Negocjacje  WTO

Wspólnie z Euratexem Eurocon z uwagą śledzi przebieg debaty na forum WTO, czuwając aby dążenie do otwierania dostępu do rynków nie stało się przyczyną upadku sektora tekstylno-odzieżowego  w Unii oraz krajach partnerskich strefy EuroMed.

  •  Preferencyjne reguły pochodzenia

Eurocoton opowiada się za określaniem pochodzenia na bazie zasady podwójnego przetworzenia w połączeniu z modernizacją listy operacji przetwórczych.

Źródło:  materiał prasowy EUROCOTON

© Copyright - Izba bawełny