APEL RZECZNIKA MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie działań zmierzających do przyznawania przedsiębiorcom z sektora MŚP ulg w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych.

 

Apel oraz potrzebne dokumenty i dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-zwraca-sie-o-podjecie-dzialan-zmierzajacych-do-przyznawania-przedsiebiorcom-z-sektora-msp-ulg-w-splacie-zobowiazan-publicznoprawnych/

© Copyright - Izba bawełny