AKCELERATOR BRANŻOWY DLA SEKTORA „MODA POLSKA”

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu Akcelerator Branżowy dla sektora „Moda Polska”, którego pierwsza część zaplanowana została na 24-25.04.2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa).

Projekt  jest wspólnym przedsięwzięciem PFR S.A. i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Grupą PFR.

Rekrutacja do Akceleratora „Moda Polska” odbywa się poprzez stronę:
https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-dla-sektora-moda-polska/

Polscy producenci odzieży, obuwia, galanterii i biżuterii mogą zgłaszać chęć udziału w programie do 10 kwietnia 2019 roku.

Na stronie internetowej zamieszczony jest:
– Regulamin projektu,
– Oświadczenia dot. RODO,
– Deklaracja uczestnictwa.

Wypełnioną i podpisaną Deklarację należy przesłać na adres: akceleratorbranzowy@pfr.pl

Akcelerator Branżowy skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:
– prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;
– posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;
– koncentrują się głównie na działalności w branży modowej;
– eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję na rynki zagraniczne.

Akcelerator Branżowy będzie składał się z trzech części, tzw. Stref:

  • Strefy Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
  • Strefy Dialogu – nastawionej na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu. To dialog we współpracy z administracją publiczną
    i ekspertami, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w branży oraz odpowiedniego ich zaadresowania w instytucjach publicznych dla bardziej dynamicznego rozwoju całego sektora.
  • Strefy B2B – spotkanie B2B z instytucjami z Grupy PFR, mające na celu indywidualny dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR.
© Copyright - Izba bawełny