8. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BAWEŁNIARSKA, GDYNIA, 22 – 23 WRZEŚNIA 2005

W dniach 22-23 września 2005 roku w Gdyni odbyła się 8. Międzynarodowa Konferencja Bawełniarska pt. „Systemy oceny, przetwórstwa i marketingu bawełny w XXI wieku”. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Izbą Bawełny w Gdyni, a Katedrą Technologii i Budowy Przędz i Katedrą Odzieżownictwa Politechniki Łódzkiej zorganizowana ona została we współpracy ww. trzech jednostek. Konferencji towarzyszył zorganizowany dniu 23 września 2005 roku – 3. Światowy Zjazd Ekspertów Izby Bawelny w Gdyni.

Organizatorzy Konferencji: Izba Bawełny w Gdyni oraz Katedra Technologii i Budowy Przędz i Katedra Odzieżownictwa Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Gospodarki i Pracy oraz Prezydenta Miasta Gdyni. Przewodnictwo Komitetu Naukowego objął profesor dr hab. Tadeusz Jackowski, naukowiec i nauczyciel akademicki, wieloletni szef Katedry Technologii i Budowy Przędz Politechniki Łódzkiej – wybitna postać polskiego włókiennictwa.
To międzynarodowe spotkanie – poświęcone wymianie doświadczeń między środowiskiem naukowo-badawczym, przemysłem oraz instytucjami współpracującymi – miało za zadanie m.in. popularyzację dokonań polskiej nauki i przemysłu w dziedzinie włókiennictwa, przedstawienie nowych światowych technologii i prac wdrożeniowych. Ponadto spotkania i sesje poruszyły tematykę marketingu i promocji bawełny oraz wyrobów bawełniarskich, możliwości technologicznych współczesnych przetwórców bawełny i trendów w wytwarzaniu wyrobów bawełnianych.
Ogółem, w ciągu 2 dni konferencji wygłoszono 23 referaty (tytuły w programie) – tak w trakcie obrad plenarnych, jak i podczas dyskusji panelowych – w drugim dniu obrad – które toczyły się odrębnie przy stole „handlowych” i przy stole „naukowym”.
Wśród referentów byli m.in. przedstawiciele zagranicznych instytucji i ośrodków badawczych takich jak: International Cotton Advisory Committee oraz Cotton Council International z USA, Uzbek Center for Certification of Cotton Fibre „SIFAT” – Uzbekistan, Technical University of Liberec – Czechy, oraz Auburn University, USA, jak też takie firmy jak Uster Technologies – USA, czy Karl Hubschmann GmbH i Schlafhorst Autocoro GMB z Niemiec. Ponadto tematykę promocji bawełny poruszy przedstawiciel International Forum for Cotton Promotion. Referenci z polskich uczelni technicznych przedstawili bardzo interesujące podsumowania prowadzonych badań z zakresu współczesnego włókiennictwa. Zainteresowanie kupców i przetwórców wzbudzały tematy takie jak: „Marketing łańcucha dostaw”, czy też „Charakterystyka jakościowa bawełny uzbeckiej”.

 

 

3rd Światowe Spotkanie GCA bawełniane Ekspertów

© Copyright - Izba bawełny