74. ZWYCZAJNE, SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW I.B. W GDYNI

W dniu 29 maja 2015 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się 74.  Zwyczajne Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  Obradom WZCz towarzyszyła specjalna Sesja Jubileuszowa  z okazji obchodów 80-lecia powstania Izby Bawełny w Gdyni oraz Konferencja – Debata Otwarta nt. „Innowacyjność jako platforma współpracy nauki i przemysłu – szansa, moda czy konieczność?”

W toku obrad  Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014, przyjęto budżet na rok 2015 oraz kierunki działań i główne zadania do realizacji w bieżącym okresie. 74. Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze Izby na kolejną dwuletnią kadencję. W skład nowego Zarządu IB weszli:

Członkowie:

Artur Gacek, POLONTEX S.A. – Prezes;

Marek Dominiak, TEXIM  M. Dominiak Sp. J. – Wiceprezes;

Alois Schönberger, POLCOTTON Sp. z o.o. – Wiceprezes;

Zbigniew Roskwitalski, IB – Wiceprezes Urzędujący, Dyrektor;

Iwona Frydrych, Politechnika Łódzka;

Andrzej Garlikowski, SAFILIN Sp. z o.o.;

Anna Garnys, „SKALTEX – Kaczmarek, Błaszczyk” S.J.

Jacek Jakubiak, COTTON HOUSE Jakubiak Sp. J.;

Jerzy Kotwas, SHARDA Europe, Sp. z o.o.;

Grzegorz Adam Łukawski, ANDROPOL S.A.;

Małgorzata Zimniewska, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Zastępcy Członków:

Marcin Granosik, TEXTILIMPEX Sp. z o.o.;

Amit Lath, SHARDA Europe Sp. z o.o.;

Małgorzata Matusiak, Politechnika Łódzka;

Marek Radwański. Marek Radwański EKOTEX

Sandjar Tadjiev, Stae Joint-Stock Foreign Trade Company O’ZMARKAZIMPEX.

Komisja Rewizyjna:

Leszek Kilanowski, SGS Polska Sp. z o.o.;

Jerzy Mańkowski, Polska Izba Lnu i Konopi;

Jacek Rutkowski, Politechnika Łódzka.

 

Wśród gości Sesji Jubileuszowej z okazji obchodów 80-lecia Izby Bawełny  byli między innymi: Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, dyrektor Jerzy Majchrzak i naczelnik Krzysztof Zaręba z Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki oraz liczni przedstawiciele firm członkowskich Izby i zaprzyjaźnionych organizacji. W uroczystości wzięli udział również Honorowi Członkowie Izby – pani Wiesława Trywiańska – Furman, pan Jarosław Bokina, pan Romuald Groth oraz pan Ryszard Makowiecki. Podczas uroczystości odbyło się oficjalne wręczanie odznaczeń.

 

W imieniu Prezydenta RP Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski odznaczył odznaczeniami państwowymi następujące osoby:

Jerzego Kotwasa – Srebrnym Krzyżem Zasługi,

Małgorzatę Matusiak – Srebrnym Krzyżem Zasługi

 

Następnie prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski odznaczył osoby szczególnie zasłużone dla idei izbowości i dla sektora włókienniczego.

Honorowe Złote Odznaki KIG otrzymali:

Marek Dominiak, TEXIM M.Dominiak Sp. J. – prezes Izby Bawełny w Gdyni;

Marek Radwański, EKOTEX – prezes Polskiej Izby Lnu i Konopi.

Zbigniew Roskwitalski – Wiceprezes Urzędujący, Dyrektor Izby Bawełny.

 

Medalami z okazji 25-lecia KIG uhonorowani zostali:

Iwona Frydrych, Politechnika Łódzka,

Andrzej Garlikowski, SAFILIN Sp. z o.o.,

Jacek Jakubiak, COTTON HOUSE Jakubiak Sp. J.,

Leszek Kilanowski, SGS Polska Sp. z o.o.,

Małgorzata Zimniewska, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

 

Z rekomendacji Zarządu, ustępujący Prezes Marek Dominiak odznaczył osoby szczególnie zasłużone dla Izby Bawełny – za wieloletnie zaangażowanie w prace Izby i w działania na rzecz polskiego przemysłu włókienniczego, za promowanie działalności Izby w kraju i za granicą odznaki „Zasłużony dla Izby Bawełny” otrzymali:

Zbigniew Cekus, HEM GmbH,

Anna Garnys, SKALTEX Kaczmarek – Błaszczyk Sp. J.,

Jacek Godzisz, ANDROPOL SA,

Diloram Schonberger, POLCOTTON,

Alois Schonberger, COTTONEX Anstalt & POLCOTTON,

Krzysztof Zaręba, Ministerstwo Gospodarki,

Małgorzata Zimniewska, IWNiRZ,

Włodzimierz Ziółkowski, Gdański Teatr Szekspirowski.

 

Podczas 13. Międzynarodowej Konferencji – Debaty Otwartej nt. „Innowacyjność jako platforma współpracy nauki i przemysłu – szansa, moda czy konieczność?”  zaprezentowano następujące wystąpienia:

·       Nowa polityka przemysłowa w kierunku inteligentnego rozwoju – dyrektor Jerzy Majchrzak, Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwa  Gospodarki;

·       Innowacyjne metody pomiarowe we włókiennictwie – dr hab. inż. Małgorzata Matusiak, Politechnika Łódzka, Łódź;

·       Nowe technologie włókiennicze-komu to potrzebne? – aut. J. Mamenas, P.  Swaczyna – Dr inż. Paweł Swaczyna, Instytut Włókiennictwa, Łódź;

·       Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań kluczem do osiągnięcia przewagi  konkurencyjnej na rynku tekstyliów – dr inż. Małgorzata Zimniewska, Profesor IWNiRZ, Poznań./

 

GALERIA ZDJĘĆ

Posiedzenie Zarządu IB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debata


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja Jubileuszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków IB w Gdyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q

© Copyright - Izba bawełny