73. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA IZBY BAWEŁNY W GDYNI

W dniu 30 maja 2014 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  

W toku obrad  Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2013, przyjęto budżet na rok 2014 oraz kierunki działań i główne zadania do realizacji w bieżącym okresie.

W Uchwale Kierunkowej 73. Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni przypomniano o konieczności wspierania polskiego i europejskiego sektora przemysłu tekstylno – odzieżowego w obliczu nasilającej się konkurencji – zaapelowano do administracji krajowej i  instytucji europejskich o kontynuowanie rozpoczętych w ostatnim okresie inicjatyw ukierunkowanych na odbudowę i stabilny rozwój przemysłu w krajach unijnych.

Prezes Polskiej Izby Lnu i Konopi Marek Radwański poinformował zebranych o nowej inicjatywie europejskiej organizacji branżowej – znaku „European Flax” promującego europejski len, jak również wyraził nadzieję na kontynuację prac nad wdrożeniem programu sektorowego zmierzającego do rewitalizacji lnu w Polsce.

Pani profesor Iwona Frydrych poinformowała zebranych, że Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej został wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia do projektowania odzieży, m.in. skaner 3D umożliwiający wirtualne przymiarki. Działania te mają na celu przyciągnięcie na uczelnię jak największej ilości studentów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jacek Jakubiak zwrócił uwagę również na konieczność reaktywacji szkolnictwa zawodowego i technicznego – bowiem pracodawcy regularnie skarżą się na brak kadr dla włókiennictwa – i to nie tylko  wykwalifikowanych inżynierów włókiennictwa, ale też techników i wykwalifikowanych robotników.

Dr Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ zaprosiła zebranych do uczestnictwa w 2. Targach Technicznych Wyrobów Włókienniczych oraz towarzyszącej im Konferencji Innovatex, (Łódź, 16-17 października 2014).

© Copyright - Izba bawełny