73. Sesja Plenarna ICAC, Saloniki – Grecja

Delegacja polska, pod przewodnictwem Adama Orzechowskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwo Gospodarki, wzięła udział w tegorocznej,  73. Sesji Plenarnej Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC), która odbyła się w dniach  od 2 do 7 listopada br.  w Salonikach.

Tematem wiodącym Sesji pt.  „From Land to Brand: Strengthening the Cotton Value Chain”. były zagadnienia zwiększenia popytu na bawełnę oraz czynniki konkurencyjności bawełny na poszczególnych etapach jej uprawy i przetwórstwa.

Analogicznie do  poprzednich spotkań ICAC, prace odbywały się w trakcie sesji plenarnych, podczas których głos mogli zabierać tylko przedstawiciele delegacji rządowych,  sesji otwartych oraz sesji nadzwyczajnych i w trakcie spotkania ICAC World Cafè, w których możliwy był udział wszystkich zainteresowanych tematyką danej sesji. Łącznie odbyły się 3 sesje plenarne, 6 sesji otwartych oraz 6 sesji nadzwyczajnych.  Równolegle odbyły się również posiedzenia i spotkania techniczne wielu organizacji i eksperckich grup zadaniowych działających przy ICAC.

Alois Schönberger, Wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni, Prezes Cottonex-Anstalt uczestniczył w posiedzeniu Private Sector Advisory Panel – jako reprezentant polskiego sektora prywatnego. Ponadto przedstawiciel Izby wziął udział również w posiedzeniu Task Force on Commercial Standardisation of Instrumental Testing of Cottonoraz innych spotkaniach zajmujących się sprawami z zakresu produkcji, przetwarzania, analizy trendów w sektorze bawełny.

Izba Bawełny przedłożyła doroczny raport z zakresu promocji bawełny na rynku polskim  na posiedzenie International Forum for Cotton Promotion.

 

ICAC_final_statement_2014_pl

© Copyright - Izba bawełny