71. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA IZBY BAWEŁNY W GDYNI

W dniu 18 maja 2012 roku w Sopocie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  W toku obrad  Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2011, przyjęto budżet na rok 2012 oraz kierunki działań i główne zadania do realizacji w bieżącym okresie.

W Uchwale Kierunkowej 71. Walnego Zgromadzenia Członków Izba Bawełny w Gdyni przypomniała o konieczności wspierania polskiego sektora przemysłu tekstylno – odzieżowego w obliczu postępujących zmian wywołanych globalizacją,  utrzymującej sie na rynkach krajów rozwiniętych recesji oraz  cyklicznych zaburzeń na rynku surowców.

Pan Wolfgang Vogt-Jordan – były prezydent Bremeńskiej Izby Bawełny zabrał głos jako gość Walnego Zgromadzenia, podkreślając dobrą, wieloletnią współpracę między naszymi Izbami, jednocześnie wyrażając nadzieję na jej kontynuację w kontekście powstania centrum badawczego bawełny ICA Bremen Centre.

Prezes Polskiej Izby Lnu i Konopi Marek Radwański serdecznie podziękował władzom Izby za poparcie inicjatywy PILK w celu rewitalizacji lnu w Polsce poprzez ustanowienie narodowego programu „Innowacyjny Polski Len”.

© Copyright - Izba bawełny