70 LAT IZBY BAWEŁNY W GDYNI

Uroczystość Jubileuszowa z okazji 70-lecia istnienia IZBY BAWEŁNY W GDYNI odbyła się w dniu 22 września 2005 roku hotelu Gdynia, otwierając obrady 8. Międzynarodowej Konferencji Bawełniarskiej w Gdyni.

GOŚCIE HONOROWI:

  • Małgorzata Ostrowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy
  • Terry Townsend – dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny z siedzibą w Waszyngtonie – International Cotton Advisory Committee (Polska jest członkiem tej organizacji)
  • Wiesława Chojnacka – Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
  • Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
  • Członkowie honorowi Izby Bawełny w Gdyni:
    Jerzy Sobieraj – b. dyrektor TEXTILIMPEX-Surmaco Łódź i wieloletni członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni
    Jarosław Bokina – b. prezes C.Hartwig Gdynia i wieloletni członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:

Otwierając 8. Międzynarodową Konferencję Bawełniarska i obchody jubileuszu 70-lecia Izby Bawełny w Gdyni prezes Ignacy Józkowicz w swoim wystąpieniu krotko podsumował dokonania i istotę prac Izby, podkreślając znaczenie działań stowarzyszenia na rzecz wspierania rozwoju sektora włókienniczego.
Punktem kulminacyjnym uroczystości była dekoracja odznaczeniami państwowymi osób szczególnie zasłużonych – w szczególności dla polskiego sektora włókienniczego dokonana w imieniu Prezydenta RP przez panią Małgorzatę Ostrowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy:
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI odznaczono: Panią Stanisławę Irenę Nowak – dyrektora finansowego TEXTILIMPEX Sp. z      o.o., Łódź, Pana Zbigniewa Roskwitalskiego – wiceprezesa urzędujacego Izby Bawełny w Gdyni,  Pana Włodzimierza Ziółkowskiego – prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Panią Iwonę Frydrych – profesora Politechniki Łódzkiej, zastępcę Dyrektora Instytutu Architektury Tekstyliów w Łodzi, Pana Ignacego Józkowicza – Prezesa Izby Bawełny w Gdyni oraz Prezesa Przędzalni Zawiercie S.A. w Zawierciu, Pana Ryszarda Makowieckiego – wieloletniego przewodniczącego Kolegium Arbitrów oraz Komisji Regulaminowej przy Izbie Bawełny, Panią Mieczysławę Raczyńską – Kierownika Laboratorium Izby Bawełny.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI :

Pana Andrzeja Drożdża – Głównego Specjalistę ds. Bawełny w Izbie Bawełny w Gdyni.

* * *

Następnie pan Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej odznaczył Honorową Złotą Odznaką KIG następujące osoby:

Ignacego Józkowicza – prezesa Izby Bawełny w Gdyni,

Karola Pluteckiego – prezesa Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie i zastępcę prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Włókienników Polskich,

Włodzimierza Ziółkowskiego – prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, członek Pomorskiego Sejmiku Samorządowego.

* * *

Rektor Politechniki Łódzkiej – w uznaniu jego ogromnego wkładu pracy na rzecz polskiego przemysłu włókienniczego i wieloletniej bardzo dobrej współpracy z Politechnika – uhonorował odznaką „ZASŁUŻONY DLA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ” pana Zbigniewa Roskwitalskiego – Wiceprezesa Urzędującego Izby Bawełny w Gdyni. Dekoracji dokonali: pan profesor Tadeusz Jackowski i pani profesor Krystyna Przybył.

* * *

Odznaką „ZASŁUŻONY DLA IZBY BAWEŁNY W GDYNI” uhonorowano następujące osoby:

Artur Gacek (wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni, wieloletni prezes Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, prezes firmy POLONTEX SA w Częstochowie),

Philip Stern (firma Weil Brothers & Stern, W.Brytania),

Terry Townsend (Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny z siedzibą w Waszyngtonie).

Uroczystość zakończyły krótkie wystąpienia okolicznościowe gości i przyjaciół Izby Bawełny w Gdyni.

© Copyright - Izba bawełny