69. Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni

W dniu 21 maja 2010 roku, w Gdyni odbyło się 69. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.

 

Podczas posiedzenia przegłosowano  wprowadzenie nowych „Regulaminów oraz Zbioru  Zasad i Reguł  Izby Bawełny w Gdyni, do których implementowane zostały handlowe zasady z „Bylaws and Rules” izby liverpoolskiej ICA. Regulamin Sądu Polubownego przy Izbie Bawełny w Gdyni oraz zapisy dotyczące przędzy bawełnianej i tkanin surowych pozostawiono bez zmian. Nowe regulaminy wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2010, z początkiem nowego sezonu bawełniarskiego.

 

Podczas posiedzenia przyznano dwa nowe tytuły Honorowego Członka Izby Bawełny w Gdyni: pani Wiesławie Trywiańskiej-Furman oraz profesorowi Tadeuszowi Jackowskiemu.

© Copyright - Izba bawełny