68. Walne Zgromadzenie Członków IB

W dniu 22 maja 2009 roku, w Sopocie odbyło się 68. Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni. Podczas posiedzenia wybrano nowe władze Izby– w związku z zakończeniem kadencji dotychczasowego Zarządu. Podjęto także decyzję o czasowym obniżeniu składek członkowskich – w celu zaktywizowania zaangażowania przedsiębiorstw sektora tekstylno-odzieżowego w działania Izby. Wobec zagrożenia recesją i spowolnienia gospodarczego firmy szukają oszczędności – decyzja Walnego Zgromadzenia  powinna, w intencji członków pozwolić tak obecnym, jak nowo przystępującym członkom Izby na bezkonfliktowe kontynuowanie współpracy z Izbą Bawełny.

 

Prezesem Zarządu IB na następną kadencję wybrany został powtórnie Marek Dominiak (Texim M.Dominiak, Sp.J., Łódź).

Ponadto w skład nowego Zarządu weszli:

Ignacy Józkowicz (ZTK TEOFILÓW S.A., Łodź) – Wiceprezes,

Alois Schőnberger (Polcotton, Warszawa) – Wiceprezes,

dyrektor IB Zbigniew Roskwitalski – Wiceprezes Urzędujący,

Iwona Frydrych (Politechnika Łódzka),

Artur Gacek (Polontex, Częstochowa),

Jacek Jakubiak (Cotton House, Łódź),

Kotak Suresh (Kotak & Co Ltd, India),

Jerzy Kotwas (WWB Investments Sp. z o.o., Ksawerów)

Grzegorz Adam Łukawski (ANDROPOL SA, Andrychów)

Amit Lath (Sharda Europe, Warszawa),

oraz jako zastępcy członków Zarządu:

Anna Garnys (MARTIS, Aleksandrów Łódzki),

Jűrgen Gudegast (Brecot, Brema),

Małgorzata Matusiak (Instytut Włókiennictwa, Łódź)

Sin M. Yu (Uzinterimpex, Uzbekistan)

 

Podczas spotkania omawiano m.in. kwestię wpływu kryzysu globalnych rynków finansowych na kondycję branży  oraz przedstawiono kierunki proponowanych przez Komisję Europejską mechanizmów pomocy – w dobie kryzysu Komisja Europejska proponuje ograniczone czasowe konkretne rozszerzenie granic dozwolonej pomocy państwowej. Obawy naszego sektora budzi jednak powolność procesu wdrażania przez polskie władze regulacji mających wspomóc przedsiębiorców  – sytuacja firm wymaga bowiem reakcji szybkiej i zdecydowanej.

W Uchwale Kierunkowej 68. Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny znalazł się m.in. apel do Rządu polskiego o „stałe aktywne wspieranie na forum Komisji Europejskiej stanowiska sektora, domagającego się bezwzględnego przestrzegania reguły podwójnego przetworzenia  dla wyrobów tekstylno-odzieżowych w ramach obowiązujących zasad GSP, jak również w toku prowadzonych obecnie negocjacji bilateralnych  umów o wolnym handlu (patrz podejmowane przez negocjatorów unijnych próby „łagodzenia” zasad pochodzenia w rozmowach z Koreą)” .

W swoim sprawozdaniu z działań Izby dyr. Z. Roskwitalski przedstawił też stan przygotowań do 10. Międzynarodowej Konferencji Bawełniarskiej, która odbędzie się w Gdyni w dniach 3 – 4 września 2009. Więcej informacji o Konferencji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej

– pod bannerem 10. Międzynarodowej Konferencji Bawełniarskiej.

© Copyright - Izba bawełny