Biura-WynajemZapytania ofertoweStrefa dla członkówZnak bawełnyOrganizacje międzynarodoweGaleria

WRĘCZENIE NAGRÓD IM. PROF. WITOLDA ŻURKA

W dniu 24 maja 2017 roku w audytorium im. A. Sołtana PŁ w Łodzi odbyła się uroczysta sesja Senatu z okazji 72. Rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej. W toku Sesji odbyła się m.in. uroczystość wręczenia nagród im. prof. Witolda Żurka za najlepsze prace dyplomowe o tematyce włókienniczej.
Nagrody w imieniu Zarządu Izby Bawełny w Gdyni wręczył pan Marcin Granosik, członek Zarządu Izby Bawełny i prezes Textilimpex Sp. z o.o.

LAUREACI II edycji Konkursu im. prof. Witolda Żurka / za rok 2015:
I miejsce: inż. Natalia Mateuszuk – za pracę inżynierską „Analiza eksperymentalna sztywności ściskania i porowatości dzianin dystansowych” napisaną pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Pieklak, na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Katedra Dziewiarstwa, Politechniki Łódzkiej.
II miejsce inż. Mateusz Aniszewski – za pracę inżynierską Wpływ wykończenia przeciwpalnego tekstyliów na ich właściwości użytkowe i estetyczne napisaną pod kierunkiem dr inż. Waldemara Machnowskiego, w Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej.

LAUREATKA III edycji Konkursu im. prof. Witolda Żurka / za rok 2016:
Pani mgr inż. Pamela Miśkiewicz – za pracę dyplomową magisterską „Wpływ personalizacji odzieży na komfort cieplny użytkowników” napisaną pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Cichockiej, na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, specjalność: inżynieria projektowania tekstyliów.

20170524_120210

na zdjęciu od lewej:
JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak, członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni Marcin Granosik (prezes Textilimpex Sp. z o.o.), inż. Natalia Mateuszak, mgr inż. Pamela Miśkiewicz, prodziekan ds. Nauki PŁ – dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk


Przyjaciele i znajomi prof. Janusza Szoslanda, włókiennicy!

 

Do końca maja mają zawisnąć tabliczki z nazwami ulic w Nowym Centrum Łodzi.2
Spotkajmy się 13.06. (wtorek) w samo południe na placu Szoslanda
(między EC1 i Dworcem Fabrycznym).

 

 

Zapraszamy
Stowarzyszenie Włókienników Polskich


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 lipca 2015 r. odszedł od nas na zawsze

ZBIGNIEW ROSKWITALSKI

Dyrektor i Wiceprezes Urzędujący Izby Bawełny w Gdyni

Członek Zarządu Europejskiej Organizacji Przemysłu Włókienniczego Eurocoton

Prezes Międzynarodowego Forum ds. Promocji Bawełny,
stały Sekretarz Międzynarodowego Zespołu ds. Standaryzacji Instrumentalnych Badań Bawełny przy Międzynarodowym Komitecie Doradczym ds. Bawełny,

 

Zarząd i Pracownicy Izby Bawełny w Gdyni


Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Republiki Uzbekistanu w Warszawie organizuje w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie KIG (ul. Trębacka 4) Seminarium Gospodarcze Polska – Uzbekistan.  (więcej…)


W dniu 23 stycznia 2015r., Ministerstwo Gospodarki zorganizowało cykl spotkań przedsiębiorców i przedstawicieli wybranych sektorów gospodarki (handel i dystrybucja, przemysł chemiczny i kosmetyczny, przemysł hutniczy i motoryzacyjny, przemysł tekstylno-odzieżowy, skórzany i meblowy, handel i dystrybucja,) z Komisarz UE E. Bieńkowską oraz Wicepremierem i Ministrem Gospodarki J. Piechocińskim.

Celem spotkań było przedyskutowanie głównych wyzwań i problemów napotykanych przez przedsiębiorców na Jednolitym Rynku UE, a przede wszystkim wskazanie głównych zagadnień z zakresu kompetencji Pani Komisarz Bieńkowskiej jako Komisarz nadzorującej sprawy Jednolitego Rynku i Usług, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP w Unii Europejskiej.
W spotkaniu, w ramach panelu: przemysł tekstylno-odzieżowy, skórzany i meblowy oraz sektor handlu i dystrybucji uczestniczyli również przedsiębiorcy, których firmy zrzeszone są w Izbie Bawełny w Gdyni:

 • Artur Gacek, prezes i główny udziałowiec POLONTEX SA, Częstochowa, udziałowiec kilku innych firm branży tekstylnej, Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylnego, członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni;
 • Radosław Klinowski, – Dyrektor Handlowy, ANDROPOL SA, Andrychów;
 • Jacek Jakubiak, współwłaściciel Cotton House Jakubiak s.j., Łódź, członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni;
 • Jerzy Kotwas, Dyrektor Biura Tekstyliów Domowych, Sharda Europe, Pabianice, członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni, były Prezes CICCA (Committee for International Co-operation between Cotton Associations) .

 

Przygotowano materiał wpisujący się w tematykę spotkania pt. „O odbudowę przemysłu tekstylno-odzieżowego i miejsc pracy w Unii Europejskiej”, w którym między innymi sformułowano wnioski i pytania dla Pani Komisarz E. Bieńkowskiej. Opracowanie to wysłane zostało przed spotkaniem do Ministerstwa Gospodarki.


Izba Bawełny w Gdyni, we współpracy ze środowiskiem branżowym i ośrodkami naukowymi sektora tekstylno-odzieżowego podjęła się przygotowania opracowania pt. ,,Przemiany w przemyśle przetwórstwa bawełny w Polsce w latach 1989 – 2008 na podstawie wybranych przedsiębiorstw z branży. Sukcesy, porażki, przyczyny i uwarunkowania”. (więcej…)


12. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BAWEŁNIARSKA – DEBATA OTWARTA

Na fali insourcingu: czy Europa odbuduje  rodzimy przemysł włókienniczy?

24 maja 2013r., Villa Baltica – Sopot

 

Debata towarzyszyć będzie 72. Sprawozdawczo-Wyborczemu Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby Bawełny w Gdyni. Wśród referentów znajdą się przedstawiciele europejskich i polskich stowarzyszeń  branżowych, Ministerstwa Gospodarki i instytucji naukowych. Wszystkim uczestnikom oferujemy możliwość włączenia się do debaty, zaprezentowania swoich poglądów i opinii w tym, tak ważnym dla istnienia i rozwoju branży, temacie.

doc  DEBATA_PROGRAM_

 


W dniu 30 października 2012 r. w siedzibie China Cotton Association (CCA) w Pekinie wizytę złożyła oficjalna delegacja Izby Bawełny w Gdyni spotkając się z Sekretarzem Generalnym CCA Madame Gao Fang.

 

Delegacji polskiej przewodniczył Radca-Minister Bolesław Kościukiewicz – kierownik Działu Ekonomicznego Ambasady RP w Pekinie. Ze strony Izby Bawełny w Gdyni udział w spotkaniu  wziął Prezes IB – dr inż. Ignacy Józkowicz oraz Artur Gacek – członek Zarządu IB, Prezes firmy Polontex S.A. w Częstochowie.

h.218698.550x400

 

W trakcie spotkania poruszono m.in.  kwestie dotyczące:

 • działań podejmowanych przez CCA w celu podniesienia rozpoznawalności bawełny na rynku konsumenckim i tworzenia jej pozytywnego wizerunku,
 • oceny jakości bawełny na rynku chińskim oraz badań bawełny za pomocą HVI,
 • polityki cenowej Chin w zakresie bawełny i działań mających na celu zwiększenie konsumpcji bawełny na rynku chińskim,
 • przewidywań co do trendów produkcji bawełny w Chinach w okresie najbliższych 5 lat.

 

Korzystając z okazji Izba Bawełny przybliżyła zakres swoich działań i osiągnięć,  w tym zwróciła szczególną uwagę na organizowane od 50 lat profesjonalne Kursy Klasyfikacji Bawełny, których absolwenci pracują w renomowanych firmach handlowych, kontrolnych i agencjach rządowych odpowiedzialnych za produkcję i handel bawełną w 28 krajach świata. Przedstawiciele IB podkreślili jednocześnie, że CCA i IB jako członkowie CICCA mają wspólne cele i zadania – a głównym pozostaje promowanie zasady świętości umów i dobrych praktyk handlowych.

 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a  Madame Gao Fang wstępnie przyjęła zaproszenie delegacji polskiej do złożenia wizyty w  Izbie Bawełny w Gdyni.


W dniu 19 marca 2012 r. rozpoczął się 82. Kurs Klasyfikacji Bawełny prowadzony w języku rosyjskim. Uczestniczą w nim 3 osooby – z Turkmenistanu i Rosji

DSC_9541A.211747.550x302

Od lewej:  

Roman Vexler – (Russia, „Teksimport” Ltd.),  Saryhan Saryhanov –  (Turkmenistan, Paul  Reinhart AG),  Aleksandr Kavkayev – (Turkmenistan, Paul Reinhart AG)


W dniu 20 maja 2011 roku w salach konferencyjnych Hotelu „Nadmorski” odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  W toku  obrad   Walne  Zgromadzenie  zatwierdziło  zmiany w Statucie Izby, wprowadzające instytucję Członka Stowarzyszonego IB. Ponadto zaakceptowano Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2010, przyjęto budżet na rok 2011 oraz kierunki działań i główne zadania do realizacji w bieżącym okresie.

W Uchwale Kierunkowej 70. Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny znalazł się m.in. apel do Rządu polskiego o „stałe aktywne wspieranie na forum Komisji Europejskiej stanowiska sektora, domagającego się bezwzględnego przestrzegania reguły podwójnego przetworzenia  dla wyrobów tekstylno-odzieżowych w ramach obowiązujących zasad GSP, jak również w toku prowadzonych obecnie negocjacji bilateralnych  umów o wolnym handlu, w szczególności w negocjacjach z Kanadą, krajami ASEAN, Indiami oraz z krajami Ameryki Centralnej”.

 

Ignacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu, podczas

 1. Walnego Zgromadzenia dokonano wyborów nowych władz Izby.

Prezesem Zarządu Izby Bawełny na następną kadencję wybrany został

dr Ignacy Józkowicz (Biuro Handlowe „EVA ART”).

 

Ignacy Józkowicz jest długoletnim członkiem Zarządu Izby Bawełny w Gdyni. W latach 1999 – 2007 piastował funkcję Prezesa Izby Bawełny w Gdyni. Dysponuje szeroką wiedzą zawodową i naukową. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w czołowych  zakładach włókienniczych (prezesa Przędzalni Zawiercie SA, a następnie prezesa  ZTK TEOFILÓW SA),  obecnie działa w ramach firmy rodzinnej..

 

Ponadto w skład nowego Zarządu weszli:

 • Marek Dominiak (TEXIM M.Dominiak Sp. J., Łódź) – Wiceprezes,
 • Alois Schőnberger (Polcotton, Warszawa) – Wiceprezes,
 • dyrektor IB Zbigniew Roskwitalski – ponownie zatwierdzony na stanowisku Wiceprezesa Urzędującego,
 • Iwona Frydrych (Politechnika Łódzka),
 • Artur Gacek (Polontex, Częstochowa),
 • Jacek Jakubiak (Cotton House, Łódź),
 • Jerzy Kotwas (SHARDA Europe Sp. z o.o.)
 • Grzegorz Adam Łukawski (ANDROPOL SA, Andrychów)

oraz jako zastępcy członków Zarządu:

 • Anna Garnys (MARTIS S.A. , Aleksandrów Łódzki),
 • Andrzej Garlikowski – SAFILIN Sp. z o.o.,
 • Jerzy Mańkowski – Polska Izba Lnu i Konopi,
 • Małgorzata Matusiak (Instytut Włókiennictwa, Łódź)

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał  w nowej kadencji bez zmian: przewodniczący Leszek Kilanowski – SGS Polska Sp. z o.o., Zbigniew Cekus – Polcotton Sp. z o.o.  i Małgorzata Zimniewska, Instytut Włókien Naturalnych I Roślin Zielarskich.

 

Uroczystość nadania Odznaczeń państwowych

Obrady rozpoczęto niezwykle przyjemnym akcentem – Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak udekorował wysokimi odznaczeniami państwowymi osoby szczególnie zasłużone dla sektora włókienniczego i społeczności lokalnych.

 

DSC_8345.171950.580x385

 

Odznaczenia otrzymali:

 • Roskwitalski Zbigniew – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Frydrych Iwona – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Gacek Artur – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Józkowicz Ignacy – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Jakubiak Jacek – Złoty Krzyż Zasługi
 • Kilanowski Leszek – Złoty Krzyż Zasługi
 • Olszewski Roman – Złoty Krzyż Zasługi
 • Dominiak Marek – Brązowy Krzyż Zasługi

 

Konferencja – Debata „„Sektor Włókienniczy a globalna polityka surowcowa”

Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyła Konferencja – Debata pt. „Sektor Włókienniczy a globalna polityka surowcowa”, na której zaprezentowano 5 referatów z zakresu rynków i technologii.Odnosząc się do aktualnej sytuacji europejskiego i polskiego sektora tekstylno-odzieżowego tematyka tegorocznej Konferencji – debaty objęła zagadnienia związane z dostępem do surowców i materiałów włókienniczych.

Na wstępie pan Maciej Sochal, reprezentujący Departament Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki przedstawił najważniejsze punkty polityki polskiej w odniesieniu do sektora włókienniczego zaplanowane na czas Prezydencji Polskiej w UE.

Sytuację na rynku globalnym przedstawił pan Terry Townsend – Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC), podejmując się podsumowania sytuacji na rynku bawełny w latach ubiegłych oraz przedstawienia wstępnych prognoz rozwoju i trendów cenowych rynku bawełny, przędzy bawełnianej i innej. Pan Andrzej Drożdż – główny ekspert IB ds. bawełny – przedstawił dane z polskiej gospodarki, wskazując na tendencje wzrostowe i spadkowe poszczególnych asortymentów produkcji tekstylno-odzieżowej. Pan Zdzisław Czaplicki z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich przedstawił najnowsze  badania dotyczące  włókien lnianych kotonizowanych metodą ultradźwiękową. Pani Anna Pabich z Katedry Odzieżownictwa i Tekstronika przedstawiła pracę na temat analizy porównawczej badań parametrów długościowych włókien bawełny przeprowadzanych na urządzeniach Lengthcontrol i AFIS.

 

 


© Copyright - Izba bawełny