Biura-WynajemZapytania ofertoweStrefa dla członkówZnak bawełnyOrganizacje międzynarodoweGaleria

LEKCJA MATERIAŁOZNAWSTWA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W dniu 9 kwietnia 2019, grupa uczennic z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Gdyni oraz z Powiatowego Zespołu nr 2 w Rumi – kształcących się w zawodzie Technik Przemysłu Mody uczestniczyła w zorganizowanych przez Izbę Bawełny w Gdyni zajęciach, podczas których omówiono następujące zagadnienia:

 

 • rodzaje surowców stosowanych w przemyśle tekstylno-odzieżowym z uwzględnieniem podziału na włókna naturalne, sztuczne i
  syntetyczne,
 • właściwości poszczególnych rodzajów włókien i wynikające z nich zalety i wady oraz zastosowania,
 • aspekt ekologiczny stosowania włókien syntetycznych, ich destrukcyjny wpływ na środowisko,
 • bawełna: budowa fizyczna i chemiczna włókna, gdzie jest uprawiana, zalety użytkowania bawełny z punktu widzenia konsumenta i
  środowiska naturalnego.

 

 

Uczennice miały również możliwość obejrzenia prób bawełny różnego pochodzenia, sali klasyfikacyjnej oraz fizycznych standardów do oceny jakości włókna bawełny.

Prowadzący zajęcia, ekspert Izby Bawełny w Gdyni – Andrzej Drożdż uzasadnił konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy o właściwościach surowców włókienniczych, a także rozumienia oraz właściwej interpretacji składów surowcowych tekstyliów i odzieży, zarówno w przemyśle jak i w handlu.

 


Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu Akcelerator Branżowy dla sektora „Moda Polska”, którego pierwsza część zaplanowana została na 24-25.04.2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa).

Projekt  jest wspólnym przedsięwzięciem PFR S.A. i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Grupą PFR.

Rekrutacja do Akceleratora „Moda Polska” odbywa się poprzez stronę:
https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-dla-sektora-moda-polska/

Polscy producenci odzieży, obuwia, galanterii i biżuterii mogą zgłaszać chęć udziału w programie do 10 kwietnia 2019 roku.

Na stronie internetowej zamieszczony jest:
– Regulamin projektu,
– Oświadczenia dot. RODO,
– Deklaracja uczestnictwa.

Wypełnioną i podpisaną Deklarację należy przesłać na adres: akceleratorbranzowy@pfr.pl

Akcelerator Branżowy skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:
– prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;
– posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;
– koncentrują się głównie na działalności w branży modowej;
– eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję na rynki zagraniczne.

Akcelerator Branżowy będzie składał się z trzech części, tzw. Stref:

 • Strefy Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
 • Strefy Dialogu – nastawionej na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu. To dialog we współpracy z administracją publiczną
  i ekspertami, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w branży oraz odpowiedniego ich zaadresowania w instytucjach publicznych dla bardziej dynamicznego rozwoju całego sektora.
 • Strefy B2B – spotkanie B2B z instytucjami z Grupy PFR, mające na celu indywidualny dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR.

W dniach 13 i 14 marca br. członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni, a jednocześnie Prezes Polskiej Izby Lnu i Konopi – pan Marek Radwański wziął udział w największych targach kompozytowych na świecie JEC World Paris 2019. – 1300 wystawców, 43.000 zwiedzających.
Firma M. Radwańskiego EKOTEX Marek Radwański jest równocześnie członkiem Komitetu Użytkowników powołanego w ramach Projektu CELPREG „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia” realizowanego przez Izbę Bawełny w Gdyni oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przy współpracy z partnerami z Niemiec, a współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt CELPREG został zaprezentowany na stoisku CELC – wśród wyrobów kompozytowych z udziałem włókna lnianego. Wszystkie foldery promujące Projekt rozeszły się wśród zwiedzających.


Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczyna drugą turę projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  W  jego ramach kontynuowana będzie realizacja  PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY MODY POLSKIEJ, skierowanego do przedsiębiorstw MSP sektora mody. Termin składania podań (PARP, elektroniczny generator wniosków): od 10.02.2019 do 13.03.2019 r.
Obecna edycja programu zawiera szereg uproszczeń (opcjonalne korzystanie z usług doradczych, większa swoboda wyboru imprez wystawienniczych etc.).

Podstawowa informacja dla przedsiębiorców znajduje się pod linkiem:
http://www.mpit.gov.pl/media/66826/ModaPolskaBPPBrand2022.pdf


Izba Bawełny w Gdyni dołączyła do wielu międzynarodowych, regionalnych i lokalnych instytucji reprezentujących przemysł tekstylno-odzieżowy na całym świecie, kolejny już raz zostając Organizacją Wspierającą ITMĘ.

ITMA to największa międzynarodowa wystawa technologii tekstylnych i odzieżowych. Odbywa się co cztery lata od 1951 r.

Nadchodząca ITMA odbędzie się w dniach od 20 do 26 czerwca 2019 r. w Hiszpanii, w Barcelonie – Fira De Barcelona, Gran Via. Najnowsze zrównoważone technologie i rozwiązania zostaną zaprezentowane pod hasłem „Wprowadzając Innowacje do Świata Tekstyliów”

Członkowie Izby Bawełny w Gdyni – jako Organizacji Wspierającej Wystawę ITMA 2019 – otrzymają wejściówki po preferencyjnych cenach.  Więcej informacji na www.itma.com

*****

Wystawa przyciągnęła ponad 1 600 wystawców z 47 krajów, którzy zaprezentują swoje najnowsze technologie i zrównoważone rozwiązania dla całego łańcucha wartości produkcji tekstyliów i odzieży oraz włókien, przędz i tkanin. Oczekuje się, że wystawę odwiedzi ponad 120 000 gości z około 140 krajów.

Odwiedzający mogą pozyskać rozwiązania do zastosowania wzdłuż całego łańcucha wartości produkcji tekstyliów i odzieży począwszy od surowców, a skończywszy na maszynach i tkaninach. Sektory wystawy dotyczące produkcji tekstyliów i odzieży obejmą; Włókna, Przędze i Tkaniny, Przędzenie, Przewijanie, Badanie & Oprogramowanie, Tkanie, Dzianie, Produkcję Odzieży, Haftowanie & Obszywanie, Włókniny, Wykończanie, Testowanie, Logistykę i Recykling, Drukowanie, Barwniki i Chemikalia, Wyposażenie Zakładów Produkcyjnych i Usługi, Badania Naukowe i Innowacje.

Dodatkowo, równolegle z ITMĄ będą się odbywały liczne wydarzenia, podczas których będzie się można dzielić wiedzą na temat będących w centrum uwagi najgorętszych problemów przemysłu tekstylno – odzieżowego oraz promować networking. Wśród tych wydarzeń znajdą się: Forum Better Cotton Initiative, Konferencja Tekstyliów Cyfrowych, ITMA Laboratorium Innowacji , Video -Witryna Innowacje, ITMA Platforma Prelegentów, Pawilon Badań Naukowych i Innowacji, ITMA Nagroda za Zrównoważoną Innowację, ITMA-EDANA Forum Włóknin, Planeta Tekstyliów, SAC & ZHDC Forum Producentów, Barwniki Tekstylne i Chemikalia – Forum Liderów


W dniach 22 – 24 listopada br. w Nadarzynie odbyła się V edycja Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA PROJEKTU CELPREG
Jednym z ważnych wydarzeń Targów było dwudniowe Forum Tekstylne. W dniu 23 listopada br. na Forum wystąpiła Dyrektor Izby Bawełny w Gdyni Katarzyna Święcicka z prezentacją promującą realizowany przez Izbę w ramach programu CORNET i współfinasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt CELPREG „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia”. Na prezentacji obecni byli przedstawiciele członków Izby, zaproszeni goście oraz uczestnicy targów.

 

 

 

 

 

 

ODKŁAMYWANIE BAWEŁNY NA FORUM TEKSTYLNYM W NADARZYNIE
Jerzy Kotwas – Wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni, a jednocześnie członek Międzynarodowego Forum ds. Promocji Bawełny (IFCP) działającego w ramach Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC), wystąpił z 30 – minutową prezentacją zatytułowaną „Bawełna: prawdy i mity” na Forum Tekstylnym zorganizowanym w toku V edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile w Nadarzynie.
Przedstawiona prezentacja, która spotkała się z dużym zainteresowaniem, była jednym z wielu kroków podjętych przez Izbę w walce z dezinformacjami i mitami o rzekomej „szkodliwości” bawełny, bezkrytycznie powielanymi w wielu artykułach i opiniach, jakie ukazują się w prasie, TV czy na forach internetowych.
Celem prezentacji było również zachęcenie potencjalnych konsumentów do świadomego wyboru odzieży i tekstyliów z włókien naturalnych, a producentów – do systematycznego wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

 


Międzynarodowa Konferencja Włókien Naturalnych jest uznawana na świecie za wiodące wydarzenie poświęcone innowacjom naukowym w dziedzinie włókien naturalnych. Ponad 500 naukowców z całego świata przedstawia na tym forum swoje prace przed publicznością złożoną z przedstawicieli setek uniwersytetów, ośrodków badawczych i wielonarodowych firm. Czwarta edycja Konferencji pod hasłem Inteligentne Zrównoważone Rozwiązania odbędzie się w Porto w Portugalii w dniach od 1 do 3 lipca 2019 r.

Izba Bawełny w Gdyni przyłaczyła się do sieci międzynarodowych firm i instytutów, które wspierają konferencję i jej promocję.

Więcej informacji: https://www.icnf2019.fibrenamics.com


Prezes Izby Bawełny w Gdyni, Artur Gacek – członkiem Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów

Na podstawie art. 4e ust. 5 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 i 650) Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał Prezesa Izby Bawełny w Gdyni Artura Gacka na członka Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.
Nominacja została wręczona na corocznej Konferencji Rady Sektorowej, która odbyła się 16 października 2018 r. na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów  stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i bariery w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.
Działania Rady mają umożliwiać oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa mają dostarczać wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to również na zwiększenie skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.


Branża fashion spotka się już po raz 10. na corocznej konferencji poświęconej skutecznemu e-commerce w modzie. Wydarzenie Fashion Business Congres odbędzie się 25 października 2018 r. w stylowych wnętrzach Fabryki Grohmana w Łodzi. Wstęp dla firm z branży jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji na stronie wydarzenia.
Fashion Business Congress co roku gości w Łodzi przedstawicieli przedsiębiorstw modowych, którzy są ciekawi trendów i nowości ze świata handlu internetowego w ich branży. Dla uczestników to doskonała możliwość zdobycia sporej dawki wiedzy od ekspertów, którzy na co dzień pomagają firmom zwiększać sprzedaż internetową, integrować online z offline i w pełni wykorzystywać potencjał e-commerce. Wydarzenie odbywa się zawsze pod koniec roku, aby jego uczestnicy mogli łatwiej określić swoje cele biznesowe na przyszły rok kalendarzowy.
Najbliższa, jubileuszowa edycja Fashion Business Congress odbędzie się pod hasłem „skuteczny e-commerce w modzie”. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już bowiem być obecnym w internecie – ważne, by wiedzieć, jak w nim skutecznie sprzedawać i wyróżnić się spośród konkurencji. Podczas tej edycji poznamy m.in. sposoby optymalizacji procesu sprzedaży internetowej, 10 zasad skutecznej komunikacji SMS z klientami, najnowsze trendy w e-mailingowych kampaniach, czy przykłady ewolucji oprogramowania sklepowego na przykładzie wiodących marek modowych.
Pełna agenda oraz sylwetki prelegentów dostępne są na stronie: http://fashionbusinesscongress.com
Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich firm z branży mody (handel, producenci, importerzy – dla 2 osób z jednej firmy). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc już dziś warto zarejestrować się na http://fashionbusinesscongress.com/


Izba Bawełny w Gdyni przystąpiła do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w ramach projektu. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. Wsparcie polega na częściowym pokryciu kosztów składek członkowskich w formie dotacji. Izba znalazła się w gronie organizacji zrzeszających przedsiębiorców, którym przedmiotowa dotacja została przyznana.
Dzięki takiemu dofinansowaniu przedstawiciele Izby będą mogli jeszcze aktywniej uczestniczyć w spotkaniach międzynarodowych oraz europejskich organizacji branżowych będących forum kształtowania opinii i stanowisk dotyczących sektora, które potem są prezentowane administracji unijnej i krajowej.


© Copyright - Izba bawełny