Biura-WynajemZapytania ofertoweStrefa dla członkówZnak bawełnyOrganizacje międzynarodoweGaleria

AFRICAN COTTON ASSOCIATION PRZYJĘTE JAKO NOWY CZŁONEK CICCA

Tegoroczne spotkanie plenarne Komitetu ds. Międzynarodowej Współpracy pomiędzy Izbami Bawełny (CICCA) odbyło się 30 września 2005 roku w Liverpoolu, pod przewodnictwem prezesa Jerzego Kotwasa.
Jednym z ważniejszych punktów agendy była sprawa świętości umów w międzynarodowym obrocie bawełniarskim. Zdecydowano także, że w przyszłości – oprócz listy firm, które nie wykonują prawomocnych wyroków sądów arbitrażowych – publikowana będzie również lista firm które odmawiają uczestnictwa w arbitrażu.
Zgromadzenie zadecydowało także o przyjęciu w poczet członków CICCA nowej organizacji – African Cotton Association, która została piętnastym członkiem CICCA.
W spotkaniu udział wzięli także delegaci China Cotton Association. Uzgodniono, że będą oni uczestniczyć także w następnych spotkaniach CICCA w charakterze obserwatorów.
W związku z upływającą druga kadencją prezesury pana Jerzego Kotasa nowym prezesem CICCA wybrany został pan Hilton Lobb reprezentujący Australijską Rade Załadowców Bawełny (Australia Cotton Shippers Association).


© Copyright - Izba bawełny