Izba Bawełny w Gdyni została utworzona w 1935 roku z inicjatywy polskich sfer przemysłowo - handlowych. Jej zadaniem było i jest popieranie i doskonalenie obrotu i przerobu bawełny, surowców bawełnopodobnych oraz wykonanych nich wyrobów i półproduktów, a także propagowanie uczciwych reguł kupieckich. Od początku też jednym z jej głównych celów i zadań była klasyfikacja i arbitraż bawełny. Izba Bawełny jest jedynym w Europie Centralnej i Wschodniej międzynarodowym lobby firm reprezentujących sektor uprawy, dystrybucji i przetwórstwa bawełny surowej. W skład członków Izby wchodzą również firmy kontrolne, transportowe, spedytorskie i placówki naukowo-badawcze o wieloletniej tradycji. Do Izby należy ca 100 firm z 13 krajów świata.
Od 1962 roku przy Izbie Bawełny działa laboratorium metrologiczne bawełny, świadczące szeroki zestaw usług w zakresie badań laboratoryjnych bawełny, zgodny z systemem jakości ISO 9002 oraz wszelkie organoleptyczne i instrumentalne oceny i ekspertyzy surowca bawełnianego.
Izba ustala i publikuje tabele różnic wartościowych dla bawełn surowych.
Członkom oferujemy własne, od 40 lat akceptowane na świecie wzory kontraktów na kupno-sprzedaż bawełny surowej, przędzy i tkanin surowych, a "Zbiór zasad i reguł Izby Bawełny w Gdyni" stanowi przewodnik po usługach Izby, a zarazem kompendium przepisów arbitrażowych i technicznych.
Ważną dziedziną jest międzynarodowy arbitraż jakościowy i handlowy dotyczący obrotu bawełną. Spory rozpatrywane są przez najstarszy w Polsce Sąd Polubowny działający przy Izbie Bawełny w Gdyni.
Kolejną część zadań Izby stanowi szkolenie klasyfikatorów bawełny. Izba Bawełny w Gdyni jest jedną z trzech Izb (wraz z Izbą Bawełny w Aleksandrii i w Memphis , USA), których świadectwa uprawniające do wykonywania zawodu klasyfikatora bawełny są uznawane na całym świecie, a zarazem jedyną instytucją kształcącą w zakresie wszystkich najważniejszych światowych standardów bawełny.
Izba Bawełny jest właścicielem Znaku Towarowego Bawełny, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP.
Izba podejmuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do uporządkowania regulacji prawnych, celnych i handlowych związanych z obrotem bawełną, dla wspomożenia członków w walce z nieuczciwą konkurencją, nadmiernym importem wyrobów i dumpingiem cenowym. Inicjuje i włącza się do akcji promocyjnych mających na celu integracje środowiska bawełniarskiego w kraju i za granicą poprzez organizowanie międzynarodowych konferencji bawełniarskich, warsztatów i sesji.
Izba Bawełny reprezentuje polskie środowisko bawełniarskie na forum wielu międzynarodowych organizacjach bawełniarskich. Izba jest sygnatariuszem porozumienia standaryzacyjnego bawełny z Ministerstwem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) oraz - jako przedstawiciel Rządu polskiego - uczestniczy w pracach Międzynarodowego Komitetu Doradczego do spraw Bawełny - ICAC.
Współpraca z Międzynarodową Federacją Producentów Wyrobów Włókienniczych (ITMF) i członkostwo w Międzynarodowym Komitecie ds. Współpracy pomiędzy Izbami Bawełny (CICCA) jest gwarancją starannego reprezentowania interesów członków na arenie międzynarodowej i w kraju.
Izba w Gdyni jest też członkiem - założycielem Międzynarodowego Forum ds. Promocji Bawełny (IFCP).

 

10 stycznia 2004
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:   Zbigniew Roskwitalski
Osoba wprowadzająca informacje:   Katarzyna Święcicka